Ako zazimovať studňu a vrt

Čerpať čistú podzemnú vodu z vlastného zdroja je možné po celý rok a nebráni tomu ani vonkajší mráz. Ak ale studňu či vrt na vodu v zime nevyužívate, je nevyhnutne nutné ich správne zazimovať. Zdroj a rozvody vody, ponorné čerpadlá do vrtu či studne, samonasávacie čerpadlá, domáce vodárne, zavlažovacie systémy a ďalšie súčasti vodovodného systému, v ktorých by mohla voda zamrznúť, musíte pred mrazom chrániť, aby nedošlo k ich zničeniu. Zazimovanie studne a vrtu si naplánujte ešte pred príchodom prvých mrazov a postupujte pomaly a opatrne

Prečo zazimovať studňu a vrt

Samotný zdroj vody ako taký nevyžaduje v zimnom období žiadnu zvláštnu starostlivosť, avšak môže dôjsť k jeho kontaminácii znečistenou vodou a znehodnoteniu vodovodného systému následkom mrazu.

Voda z tajaceho snehu a dažďov prináša vysoké množstvo nečistôt, ktoré sa hromadia vo studni aj vo vrte. Usadené nečistoty môžu podstatne ovplyvniť výdatnosť prameňa a pri opätovnom čerpaní vody poškodiť čerpadlo.

Akonáhle voda zamrzne a premení sa na ľad, zväčší svoj objem. Ak sa v tú dobu nachádza vo vodovodnom potrubí alebo v čerpadle, materiál následkom veľkej sily ľadu popraská, čím prakticky roztrhá potrubie i čerpadlo zvnútra. Keď ľad roztaje, voda presiakne do okolia (podlahy, steny atď.). V takom prípade na vás môže po návrate na chalupu čakať nepríjemné prekvapenie v podobe vytopenej domácnosti a zničených stien.

Ako zazimovať studňu a vrt

  1. Odpojte a zazimujte čerpadlo. Ponorné čerpadlo na vodu z vrtu/studne vytiahnite a zazimujte aj ďalšie súčasti vodovodného systému (rozvody vody ak nie sú umiestnené v dostatočnej hĺbke, vodomera, ochranu proti suchobežu, atď.). Z ručnej pumpy vypustite vodu.  

  2. Opravte prípadné praskliny nadzemnej časti studne/vrtu.

  3. Studňu/vrt zabezpečte širokým betónovým límcom na povrchu okolo skruže, ktorý slúži aj ako vodotesné krytie. Poklop skontrolujte a všetky praskliny a netesnosti opravte. 

  4. Zaizolujte betónový límec, najlepšie polystyrénom alebo inou vhodnou izoláciou. Tá by mala mať ešte ďalšiu vodoodolnú vrstvu (napríklad silnejší igelit) a mala by byť dostatočne pevná a zaťažená, aby ju vietor a sneh nepoškodil.  

Ako zazimovať čerpadlo

Takmer všetky čerpadlá, či už ponorné čerpadlá do vrtu, ponorné čerpadlá do studne alebo samonasávacie čerpadlá či domáce vodárne, nie sú mrazuvzdorné. Ak čerpáte vodu po celý rok, musí byť uložené v dostatočnej hĺbke, kde voda nezamŕza. Ak sa čerpadlo v zimnom období nepoužíva a nachádza sa v mieste, kde teploty klesajú pod bod mrazu, je nutné ho zazimovať. V opačnom prípade hrozí poškodenie čerpadla, skráti sa jeho životnosť a môže dôjsť aj k úplnému zničeniu čerpadla.

Čerpadlo odpojte od elektriny a ak je uložené vo studni alebo vo vrte, vytiahnite ho. Vypustite z neho vodu a uložte na bezpečné miesto, kde nemrzne. Presný postup, ako čerpadlo zbaviť vody, sa pre jednotlivé typy čerpadla líši na základe konštrukčného prevedenia, preto postupujte podľa návodu pre vaše čerpadlo.

Na čo ešte nezabudnúť?

Aby nedošlo k poškodeniu vodovodného systému, nezabudnite ani na ďalšie prvky:

  • zatvorte hlavný prívod vody a zabezpečte ho proti nechcenej opätovnej otváranie

  • vypustite rozvody vody

  • zazimujte zavlažovací systém

  • zazimujte a vyčistite filtre na vodu

  • zazimujte vodomera

  • ventily a batérie nechajte napoly otvorené, alebo ich vymeňte za mrazuvzdornú variantu (tie môžu zostať zavreté a nehrozí tak neúmyselné čerpanie vody) 

Ponorné vibračné čerpadlo Malyš

Ako začať vodu opäť čerpať?

S opätovným čerpaním vody vyčkajte na vhodné počasie. Na jar teploty stále klesajú pod bod mrazu, preto je dobré sa najskôr uistiť, či sú vonkajšie podmienky také, aby nedošlo k zamrznutiu vody v systéme.

Najskôr všetko skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia, studne alebo vrtu. Pred čerpaním vody studňu alebo vrt vyčistite, vyčistite tiež čerpadlo a vykonajte jeho údržbu. Ak má byť voda zo zdroja pitná, pre istotu si nechajte urobiť aj jej rozbor.