Aktualizácia inteligentného vykurovania Siemens Connected Home

Inteligentné vykurovanie Siemens Connected Home je udržateľný spôsob zónovej regulácie vykurovania, ktorý umožňuje ovládanie vykurovania cez internet a znižuje prevádzkové náklady až o 30 %. Celý systém automatizácie je intuitívny, jednoducho sa inštaluje, kombinuje a používa, čím robí domácnosti a komerčné priestory chytrejšími, zelenšími a pohodlnejšími. Aby Connected Home vyhovoval požiadavkám meniaceho sa okolitého prostredia a poskytoval svojim používateľom najvyšší komfort, kvalitu a bezpečnosť, musí sa neustále vyvíjať. Tento proces s sebou prináša nutnosť aktualizácie, ktorú vďaka prehľadnému návodu zvládnete jednoducho za pár minút z pohodlia domova. Aktualizácia systému navyše nově umožňuje možnosť nastavenia polohy ventilov, od ktorej sa má zapnúť či vypnúť kotol (rozsah nastavenia je 5 až 50 %) a tým predísť dodávkam tepla do takmer uzavretých ventilov. 

Zónová regulácia vykurovania Siemens Connected Home

Inteligentné vykurovanie Siemens Connected Home

Aktualizácia aplikácie Connected Home

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť pre aktualizáciu systému inteligentného vykurovania Siemens Connected Home, je aktualizovať aplikáciu Connected Home. V App Store (pre iOS) alebo Google Play (pre Android) kliknite na aktualizáciu aplikácie na verziu 2.0.3 a všetko ostatné prebehne automaticky.

Aktualizácia ZigBee routeru

Pre aktualizáciu firmvéru ZigBee routeru GTW100ZB otvorte aplikáciu Connected Home a prejdite do nastavení domácnosti (Home settings). Cez správu routeru (Manage hub) sa prekliknite na detail zariadenia (Device details). Pod položkou firmware version je uvedené číslo aktuálne používanej verzie firmvéru a vpravo je k dispozícii aktualizácia na najnovšiu verziu („can be updated“): kliknite na ponúkanú aktualizáciu a potvrďte ju. Proces môže trvať až 15 minút a po jeho dokončení bude ZigBee router využívať najnovšiu verziu firmvéru (v súčasnosti 2.0.7).

PDF obrázkový návod k aktualizácii SW

Aktualizácia spínacej jednotky

Aktualizácia firmvéru bezdrôtového reléového spínacieho modulu RCR110.2ZB je síce trochu zložitejšia, ale aj tak s ňou hravo zvládnete. Prebieha vo dvoch krokoch: aktualizácia firmvéru prostredníctvom aplikácie Connected Home a následné opätovné spárovanie spínacieho modulu s aplikáciou. Pre rýchlejší priebeh odporúčame umiestniť ZigBee router čo najbližšie k spínaciemu modulu.

Najprv si v aplikácii rozbaľte nastavenia (Settings) spínacieho modulu a prejdite na detail zariadenia (Device details). Vpravo od informácií o verzii firmvéru (Firmware version) sa objaví možnosť aktualizácie („click to update“), na ktorú stačí len kliknúť a firmvér sa aktualizuje. Tento proces trvá 5 až 30 minút v závislosti na vzdialenosti medzi ZigBee routerom a spínacím modulom. Číslo najnovšej verzie firmvéru sa opäť objaví pod položkou firmware version (súčasná najnovšia verzia je 02007).

Po aktualizácii firmvéru v aplikácii Connected Home je potrebné vymazať aktualizovaný spínací modul z aplikácie a uskutočniť manuálny reset spínacieho modulu do továrenských nastavení: stlačte tlačidlo na spínacom module a podržte ho po dobu 10 sekúnd, kým LED indikátor nezačne blikáť striedavo červene a zelene pre potvrdenie návratu zariadenia do továrenského nastavenia. Potom znovu spárujte spínací modul so ZigBee routerom.

Inteligentné vykurovanie Siemens Connected Home