Čo robiť pri nedostatku vody v studni alebo vrte

Nedostatok vody je palčivý globálny problém a jeho dopady sa dotýkajú každého z nás. Príčinou sucha je meniace sa klíma, ktoré umocňuje nevhodné hospodárenie. Hoci množstvo zrážok je dlhodobo približne rovnaké, ich intenzita sa mení: pribúda prívalových, prudkých dažďov a predlžujú sa obdobia bez zrážok. Následkom zvyšujúcej sa priemernej teploty, miernych zím a skorších začiatkov jari a leta dochádza k väčšiemu odparovaniu vody, ktorá postupne mizne z krajiny. Preto sa čím ďalej častejšie stáva, že studne a vrty, ktoré po dlhé desaťročia zásobovali vodou, sú náhle prázdne.

Nedostatok vody vo studni

Príčiny vysychania studní a vrtov

Hoci sucho nesporne ovplyvňuje zásobu vody v krajine, príčin nedostatku vody v studniach a vrtoch môže byť hneď niekoľko. Predpoklad, že máte málo vody v studni, pretože susedia ju vyčerpali, je vo väčšine prípadov neopodstatnený. Od roku 1955 je ku stavbe vrtov a studní potrebné stavebné povolenie, aby sa predchádzalo nadmernému vyčerpávaniu vodných zdrojov a nedochádzalo k čerpaniu vody z jedného prameňa, preto by k tomuto javu nemalo dochádzať. Existujú však iné faktory, ktoré majú na množstvo vody vo studni/vrte vplyv.

Zanesená studňa či vrt

Nedostatok vody v studni či vrte môže byť spôsobený ich zanesením. Nečistoty, ktoré voda prirodzene prináša, postupne zanášajú prítok prameňa a samotný zdroj vody. Ak sa studňa a vrt nečistí, voda nemá kudy pritekať a môže sa stať, že si prameň nájde cestu inde a už sa do studne alebo do vrtu nevráti.

V prípade zníženej výdatnosti v dôsledku zanesenia vrtu či studne existuje jednoduché riešenie, ako uľahčiť prúdenie vody do zdroja vody, a to studňu či vrt vyčistiť.

Sucho

Sucho môže mať na nedostatočnú výdatnosť prameňa veľký vplyv. Ako voda mizne z krajiny, klesajú prietoky riek a zásoby vody v priehradách rovnako ako hladiny podzemných vôd, čo sa odráža na množstve vody vo vrtoch a studniach. Riešením je vrt či studňu prehĺbiť, alebo vybudovať nový zdroj vody.

Nadmerné lokálne čerpanie vody

Ide o krátkodobý lokálny jav, ktorý je spôsobený nadmerným čerpaním vody v rovnakom období a lokalite. Najčastejšie sa objavuje začiatkom leta, keď sa začínajú zavlažovať záhrady, napúšťať bazény a voda sa odoberá rýchlejšie, než priteká, čo môže mať za následok pokles hladiny v danej oblasti.

Melká studňa v kombinácii s menšou výdatnosťou zrážok

Ak máte melkú studňu, v období bez zrážok sa môže ľahko stať, že voda z takéhoto zdroja rýchlo dôjde. Následkom klimatických zmien sa obdobia s nízkymi či žiadnymi zrážkami predlžujú, zvyšuje sa priemerná teplota, čo má za následok rýchlejšie odparovanie vody z pôdy, a kvôli teplým zimným mesiacom a malému množstvu snehu hladina podzemných vôd neustále klesá, preto je jediným riešením pořízenie hlbšieho zdroja vody.

Ako zvýšiť výdatnosť studne a vrtu

V prípade nižšej výdatnosti z dôvodu zaneseného vrtu alebo studne je pomoc jednoduchá: studňu či vrt vyčistite. Ak je však príčina v nízkej hladine podzemných vôd alebo malom množstve zrážok, máte na výber zo dvoch možností, ako postupovať: buď prehĺbiť stávajúcu studňu či vrt, alebo vybudovať nový zdroj vody. S nájdením vhodného riešenia pomôže hydrogeológ, avšak pre obe varianty je potrebné stavebné povolenie a kolaudácia studne či vrtu.

Problém s nedostatkom vody vo vrtu má vplyv aj na životnosť ponorného čerpadla, pri ktorom prúdenie okolitej vody zabezpečuje jeho chladenie. Aby nedošlo k poškodeniu alebo k úplnému zničeniu čerpadla do vrtu kvôli chodu čerpadla nasucho, je možné nainštalovať chladicí plášť okolo ponorného čerpadla a spínač so sondami na hlídanie hladiny.

Prehĺbenie existujúcej studne či vrtu

Vybudovanie nového vrtu či studne

 • postup závisí na podmienkach vrtu či studne a druhu horniny

 • v niektorých prípadoch nie je prehĺbenie vôbec možné (malý priemer, studňa nestojí na pevnom materiáli, atď.)

 • prameň sa môže stratiť

 • bežne sa prehĺbi len o niekoľko metrov, takže sa nemusí jednať o dlhodobé riešenie

 • nutné stavebné povolenie a posudok hydrogeológa

 • ak je výsledná hĺbka väčšia než 30 metrov, podlieha schváleniu báňskeho úradu

 • pred čerpaním vody je nevyhnutná kolaudácia (pre zdroj pitnej vody zahŕňa aj jej rozbor)

 • pred užívaním je potrebné zdroj vody vyčistiť

 • cena prehĺbenia studne sa pohybuje v rozmedzí 12.000 až 16.000 Kč/m, vrtu potom v rozmedzí 1.200 až 3.000 Kč/m

 • postup závisí na podmienkach miesta, kde sa bude vrt či studňa nachádzať

 • s výberom miesta pomôže prútikár alebo hydrogeológ

 • hlbí sa na mieste, kde sa nachádza prameň

 • zdroj vody je tak hlboký, ako je potrebné

 • nutné stavebné povolenie a posudok hydrogeológa

 • ak je výsledná hĺbka väčšia než 30 metrov, podlieha schváleniu báňskeho úradu

 • pred čerpaním vody je nevyhnutná kolaudácia (pre zdroj pitnej vody zahŕňa aj jej rozbor)

 • pred užívaním je potrebné zdroj vody vyčistiť

 • ceny za výstavbu sú podobné ako v prípade prehĺbenia studne a vrtu, avšak hĺbka bude pravdepodobne väčšia, čiže celkové náklady budú vyššie

Kedy je lepšie vybudovať nový zdroj vody?

 1. pri odchýlení prameňa

 2. ak je prameň slabý

 3. v prípade kopanej studne, keď prehĺbenie má len dočasný efekt (je možné aj prehĺbenie studne vrtom, napriek tomu sa tento postup vo všeobecnosti neodporúča)

Nedostatok vody vo vrtu

Prevencia a hospodárenie s vodou

Aby bolo vody vo studni alebo vrtu dosť, je dôležité problém riešiť komplexne a dlhodobo. Pravidelné čistenie zdroja vody, správne hospodárenie s vodou, využívanie dažďovej vody, obstaranie kvalitného čerpadla (samonasávacie čerpadlá alebo domáce vodárne pre studne, alebo ponorné čerpadlá do vrtu), sledovanie hladiny, aby nedošlo k nadmernému čerpaniu vody, nevyžadujú veľké investície ani prácu a pomôžu zachovať vodu pre vás aj pre celú krajinu.