Domáca filtrácia pitnej vody: Ako na výmenu filtračnej vložky

O tom, aké dôležité je filtrovať a upravovať pitnú vodu, niet pochýb. Nefiltrovaná voda môže byť znečistená mechanicky, chemicky alebo organicky a spôsobovať tak zdravotné problémy aj poškodenie domáceho vybavenia. Vysokú kvalitu a nezávadnosť pitnej vody vám zaistí vhodne zvolený vodný filter. O vodovodný filter je však nutné sa riadne starať a pravidelne ho čistiť či meniť filtračné vložky. Údržba filtra sa pritom odvíja od jeho typu. V našom článku sa dozviete, ako na údržbu jednotlivých druhov filtrov na pitnú vodu.

Z čoho se filter na vodu skladá

Filter na vodu sa skladá predovšetkým z tela filtra, ktoré sa pripája na potrubie, z nádrže a filtračnej vložky alebo vložiek. Ďalšími súčasťami vodného filtra sú tesnenia, pripojovacie šróbenia a úchytky. Pred filtrom aj za filtrom by mali byť inštalované uzatváracie ventily, ktoré umožňujú údržbu či výmenu filtra. V prípade filtrov na mechanické nečistoty so sitkom môže byť doplnkovou súčasťou aj systém automatického preplachu alebo preplachovací ventil.

Najčastejšie druhy filtračných vložiek

Funkciu filtrov zaisťuje práve filtračná vložka, cez ktorú prúdi voda a ktorá zachytáva nežiaduce prímesi vo vode – či už mechanické, chemické alebo organické. Každá filtračná vložka funguje na inom princípe a odstraňuje z vody iné druhy nečistôt. Najčastejšie sú pritom filtre na mechanické nečistoty, kde je filtračnou vložkou jemné sitko, a filtre s aktívnym uhlím, prípadne ich kombinácia.

V prípade silne znečistenej vody je možné do filtračnej jednotky pridať aj tzv. predfilter, teda sitko s menšou hustotou, ktoré zachytí najväčšie nečistoty a predĺži tak životnosť filtračných vložiek. Túto možnosť je možné odporučiť najmä pri filtroch na vodu zo studne a dažďovku. Problémy s tvrdou vodou riešia zmäkčovače vody, železitú vodu upravia zase odželezňovače.

Možností je naozaj veľa, na určenie správneho druhu filtra by ste preto mali mať k dispozícii profesionálny rozbor pitnej vody. Všetky filtračné vložky ale majú jedno spoločné - obmedzenú životnosť. Zoznámte sa so spôsobmi údržby filtračných vložiek a majte vždy perfektne čistú a zdravú vodu.

Trojitý filter na vodu Honeywell. 

Ako na údržbu filtračných vložiek

Ako sme už spomínali, filtračné vložky sa líšia podľa toho, pre aký typ nečistôt sú určené. Údržba filtra na pitnú vodu sa teda odvíja od druhu filtračnej vložky. Sitko vo filtri na mechanické nečistoty sa musí iba pravidelne čistiť, mení sa až pri opotrebovaní. Ostatné druhy filtrov, akým je i filter s aktívnym uhlím, vyžadujú pravidelnú výmenu vložky.

Životnosť filtračných vložiek určuje výrobca, všeobecne by sa mali meniť alebo čistiť aspoň raz za 6 mesiacov. V prípade, že pozorujete zhoršenú kvalitu vody alebo nižší tlak v batériách, s výmenou neváhajte ihneď. Výmenu aj čistenie zvládnete jednoducho aj svojpomocne.

Filter na mechanické nečistoty: Ako na preplach sitka

Filter na mechanické nečistoty obsahuje sitko rôznej jemnosti, ktoré zachytáva drobné úlomky hrdze, piesok a ďalšie čiastočky. Aby domáca filtrácia pitnej vody fungovala správne a vodovodný filter sa neupchával, je nutné sitko pravidelne čistiť, a to najmenej raz za 6 mesiacov.

Sitko filtračnej vložky nikdy nečistite manuálne alebo kefou, je totiž príliš jemné a mohlo by sa poškodiť. Jediným správnym spôsobom čistenia je preto preplach. Filtre na mechanické nečistoty môžu byť vybavené systémom automatického preplachu alebo preplachovacím ventilom, v opačnom prípade preplach musíte urobiť ručne. Ako na to?

V prvom rade vypnite prívod vody, a to pomocou ventilov pred vstupom do filtra aj na výstupe. Potom opatrne odskrutkujte filter pomocou kľúča alebo ručne. Pri deinštalácii môže dôjsť k úniku vody z filtra, majte preto pod potrubím vedro alebo handru. Vyberte vložku a opatrne ju opláchnite pod tečúcou vodou. Potom vložku vráťte do filtra a filter spoločne s tesnením znovu priskrutkujte.

Ak chcete výmenu filtračnej vložky vykonávať efektívne, majte po ruke čistú náhradnú vložku. Výmenu vám to znateľne urýchli, vy budete môcť skôr zapnúť prívod vody a používanú filtračnú vložku prepláchnuť napríklad o niečo neskôr. Náhradná vložka sa samozrejme hodí aj v prípade, keby sa tá používaná ukázala byť poškodená.

V prípade filtrov na vodu s preplachovacím ventilom nemusíte vodovodný filter rozoberať. Stačí pripojiť hadičku so zodpovedajúcim priemerom k preplachovaciemu ventilu, potom ventil otvoriť a znečistenú vodu nechať odtiecť do pripravenej nádoby. Vodu nechajte odtekať dovtedy, kým nepotečie úplne čistá.

Filtre na pitnú vodu s automatickým preplachom využívajú pri samočistení reverzný tok vody. Pokiaľ sú vybavené riadiacou jednotkou, vedia aj samostatne vyhodnotiť nutnosť preplachu podľa analýzy rôznych parametrov.

Správna údržba filtra vám zaistí perfektnú kvalitu pitnej vody.

Uhlíkový filter na pitnú vodu: Ako na výmenu vložky

Filter s aktívnym uhlím má veľmi všestranné využitie a rieši široké spektrum problémov s pitnou vodou. Z vody odstráni väčšinu chemických aj organických nečistôt, pritom ale neochudobňuje vodu o dôležité minerály. Navyše zlepšuje chuť vody a odstraňuje nežiaduci zápach.

Filtračná vložka s aktívnym uhlímživotnosť zhruba 6 mesiacov, potom je nutné ju vymeniť. Postup výmeny je podobný ako v prípade čistenia sitka. Po uzavretí prívodu vody a odskrutkovaní filtra iba vyberte starú filtračnú vložku a nahraďte ju novou. Znovu filter priskrutkujte a nezabudnite do závitu vložiť gumové krúžkové tesnenie..

Niektorí výrobcovia uhlíkových filtrov ponúkajú aj službu regenerácie filtračnej vložky s aktívnym uhlím, počas ktorej dochádza k odstráneniu nežiaducich látok zachytených vo filtri, a tým k obnoveniu jeho funkcie.

Pokiaľ používate aj iné druhy filtračných vložiek, riaďte sa pri údržbe pokynmi výrobcu. Ten stanovuje ich životnosť aj spôsob výmeny.