Elektronické (turbínkové) meradlá tepla

Ich základom je voľne otočný rotor s lopatkami. Rotor sa vplyvom prúdenia tekutiny otáča, kedy otáčky sú úmerné rýchlosti prúdenia tekutiny. Otáčky bývajú snímané bezdotykovým indukčným snímačom, kedy výstupom sú napäťové impulzy, ktoré sa ďalej spracovávajú a vyhodnocujú.

Výhody: nízke investičné náklady, široký rozsah meraní prietoku, reprodukovateľnosť merania aj krátkodobá presnosť

Nevýhody: vyššie tlakové straty, nutná demontáž pri preplachu systému

  • Určené pre najbežnejšie aplikácie
  • optické komunikačné rozhranie IrDA
  • Prietokom 0,6 m³/h kvapaliny
  • autodiagnostika

Siemens WFM503-J000H0

https://bola.webovy-servis.com:21443

  • Vhodné pre meranie teplnej energie v bytoch
  • trieda presnosti merania 3
  • Prietok 2,5 m³/h

Nestačí? Pokračujte na širokú ponuku meradiel tepla a chladu v e-shope