Ponorné čerpadlá do studne 

Ponorné čerpadlá sa používajú na čerpanie podzemnej vody zo studní a hlbokých vrtov, kde sa nachádza čistá voda, ktorá obvykle nevyžaduje žiadnu úpravu. Zatiaľ čo klasické samonasávacie čerpadlá a domáce vodárne môžu pracovať len do hĺbky 8 metrov, potom ich použitie nie je z fyzikálneho princípu pre sanie možné, ponorné čerpadlá do studní dokážu čerpať pitnú aj užitkovú vodu aj zo 150 metrovej hĺbky. Sú totiž ponorené do vody, ktorú následne nasávajú a vytlačujú do vodovodného potrubia až k odberným miestam. Vďaka kvalitným materiálom a spracovaniu sú čerpadlá do vrtu určené na dlhodobý ponor ako v horizontálnej, tak aj vo vertikálnej polohe. Sú vhodné aj pre použitie v úzkych priestoroch, kde nie je možné inštalovať ponorné čerpadlá do studní. Funkčnosť je u potápačských čerpadel do studní s 100 mm priemerom rovnaká ako u čerpadel s priemerom 74 mm alebo 130 mm.

Vhodne vybrané čerpadlo vám zabezpečí stály prísun vody z vlastného zdroja pri tichom a takmer bezúdržbovom prevádzke na dlhé roky. Jeho životnosť navyše môžete správnou starostlivosťou ľahko predĺžiť. Výhodou je aj jednoduchá inštalácia onorného čerpadla do studne. 

Príprava vrtu na čerpanie vody 

Po vybudovaní vlastného vrtu na vodu vám už nič nebráni začať z neho čerpať pitnú vodu. Skôr než však začnete s výberom najlepšieho ponorného čerpadla do vrtu, je potrebné pripraviť vrt tak, aby mohlo čerpadlo čo najlepšie fungovať

Čistota vrtu

Ponorné čerpadlá na vodu do vrtu sú určené na čerpanie čistej vody, preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa vo vrtu nenachádzalo nadmerné množstvo piesočnatého materiálu alebo iných abrazívnych látok. Prijateľné množstvo týchto častíc je pre každé ponorné čerpadlo udávané výrobcom a jeho hodnoty sa napríklad pre vysoko kvalitné čerpadlá do vrtu Grundfos pohybujú v rozmedzí 50 až 150 g/m3. Pri vyššej koncentrácii pevných látok vo vode dochádza k rýchlejšiemu opotrebeniu ponorného čerpadla a tým aj ku skráteniu jeho životnosti.

Pre dosiahnutie najkvalitnejšej vody z vášho vrtu odporúčame nainštalovať aj domáci filter na studenú vodu, ktorý chráni spotrebiče pred usadzovaním piesku a nečistôt. 

U nových alebo znečistených vrtov je tak potrebné vykonať ich vyčistenie a odporúča sa to opakovať každých 4 až 7 rokov v závislosti od podmienok vrtu.

Ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos SQE

Prítomnosť vzduchu vo vrtu 

Prítomnosť plynu/vzduchu vo vode znižuje výkon čerpadla do vrtu a môže spôsobiť aj jeho úplné zastavenie. Účinnou ochranou je inštalácia špeciálneho puzdra pre zvýšenie tlaku okolo ponorného čerpadla do vrtu na pitnú vodu. 

Výdatnosť vrtu 

Výdatnosť vrtu priamo ovplyvňuje množstvo vody, ktoré je možné z vrtu čerpať. Aby ponorné čerpadlo do vrtu správne fungovalo, je potrebné zabezpečiť dostatočné prúdenie vody okolo čerpadla a tým jeho chladienie. V prípade nadmernej vyčerpanosti vrtu môže dôjsť k prevádzke ponorného čerpadla na sucho, čím sa môže ponorné čerpadlo nenávratne poškodiť. ponorné čerpadlá do vrtu Grundfos SQ a SQE majú zabudovanú ochranu proti behu na sucho a dokážu v prípade nedostatku vody vo vrtu čerpanie včas zastaviť. Príliš časté vypínanie a zapínanie čerpadla skracuje jeho životnosť, a preto je dobré tomuto problému predísť už pri samotnej príprave vrtu. 

Ak je ponorné čerpadlo na vodu do vrtu umiestnené v kopaných studniach a nádržiach, kde nie je dostatočná hĺbka, je pre jeho bezporuchový prevádzku nevyhnutné zabezpečiť chladenie prúdením okolnej vody. Rovnakého efektu je možné dosiahnuť aj inštaláciou chladacieho plášťa.

Aké ponorné čerpadlo do vrtu vybrať?

Odporúčanie od rodiny a priateľov je síce vždy tou najlepšou reklamou, ale vrty sa od seba môžu líšiť. Preto je dôležité vybrať také ponorné čerpadlo, aby zodpovedalo podmienkam vášho vrtu. Za nevhodne zvolené ponorné čerpadlo zaplatíte vyššími prevádzkovými nákladmi a kratšou životnosťou čerpadla. V najhoršom prípade môže dôjsť až k znehodnoteniu celého vrtu. Totéž platí aj v prípade nesprávnej montáže ponorného čerpadla do vrtu. 

Ako vybrať ponorné čerpadlo do vrtu na pitnú vodu?

Priemer čerpadla

Priemer ponorného čerpadla musí byť menší než priemer samotného vrtu. Medzi plášťom čerpadla a stenou vrtu by mal byť aspoň 10 mm odstup, ktorým sa zabezpečí prúdenie a obmena okolitej vody dostatočné na chladenie čerpadla a zároveň poskytuje ochranu proti mechanickému poškodeniu ponorného čerpadla. 

Existuje celá rada ponorných čerpadel do úzkych vrtov a u nás si vyberiete aj ponorné čerpadlá s malým priemerom (už od priemeru 74 mm).  

Požadovaný prietok

Ďalším dôležitým parametrom, ktorý pre výber ponorného čerpadla do vrtu potrebujete poznať, je predpokladané množstvo vody, ktoré budete chcieť čerpať, takzvaný prietok. Jeho hodnota by sa mala v ideálnom prípade pohybovať okolo 3 m3/h. Prietok správne vybraného čerpadla by sa mal pohybovať čo najbližšie k bodu najlepšej (špičkovej) účinnosti, zatiaľ čo pri maximálnom prietoku by malo čerpadlo pracovať len minimálne. 

Ak požiadavka na prietok spadá medzi dva modely, vyberte si ten, ktorý viac vyhovuje ďalším parametrom.

Dopravná výška čerpadla 

Dopravná výška udáva vzdialenosť, do ktorej musí ponorné čerpadlo vodu dopraviť. Od tejto hodnoty sa odvíja tlak potrebný na to, aby sa požadované množstvo vody dostalo až k najvyššie položenému odbernému miestu. Pri výbere ponorného čerpadla do vrtu teda platí, že čím väčšia vzdialenosť, tým väčší tlak musí čerpadlo vyvinúť

Dopravná výška sa zjednodušene počíta ako súčet hĺbkových a rovinatých vzdialeností od zdroja vody (čerpadla) po odberné miesta. Rovinné metre delíme koeficientom 10 (pre dopravenie rovnakého množstva vody stačí vynaložiť menšiu silu ako v prípade hĺbkových metrov).  

Výpočet dopravnej výšky čerpadla vzorec

Príklad výpočtu dopravnej výšky čerpadla je znázornený na obrázku.

Výpočet dopravnej výšky čerpadla

Hĺbka inštalácie ponorného čerpadla do vrtu 

Ponorné čerpadlo do vrtu musí byť vyberané s ohľadom na hĺbku, v ktorej bude inštalované. Pri uložení v väčšej ponornej hĺbke vyvíja vodný stĺpec na ponorné čerpadlo vyšší tlak, ktorý potom pôsobí na tesnosť čerpadla. Ak je ponorné čerpadlo umiestnené pod maximálnou hĺbkou ponoru, tesnenie by taký tlak nemuselo vydržať a došlo by k poškodeniu vnútorných častí čerpadla presakujúcou vodou. 

Informáciu o správnej hĺbke inštalácie nájdete v technickom liste ponorného čerpadla. 

Zabudované funkcie a príslušenstvo

Ideálne je vybrať si také ponorné čerpadlo, ktoré po správnej inštalácii bude pracovať čo najefektívnejšie a postará sa o to, aby nenastali žiadne problémy, za vás. Najjednoduchším spôsobom, ako toho dosiahnuť, je zakúpením kompletného setu, v ktorom nájdete všetko, čo potrebujete. 

Vhodným riešením sú ponorné čerpadlá do vrtu s frekvenčným meničom Grundfos SQ a SQE, ktoré ponúkajú aj množstvo ďalších funkcií, alebo ponorné čerpadlá do vrtu Wilo TWU a TWI. Súčasťou týchto ponorných čerpadel sú aj ochranné prvky (ochrana proti behu na sucho, ochrana pri kolísaní napätia siete, atď.) a vy tak nemusíte dokupovať dodatočné príslušenstvo

Ďalšou možnosťou je získať jednotlivé prvky samostatne. V takom prípade začnite výberom samotného ponorného čerpadla do vrtu s tlakovým spínačom, vodárenského setu a ďalším príslušenstvom pre inštaláciu a ochranu čerpadla (ako je nerezové lanko pre zavesenie čerpadla do vrtu, sondy pre sledovanie hladiny, spätná klapka, atď.). 

 

Poradíme vám s odborníkmi

Ak si nie ste istí, ktoré ponorné čerpadlo je práve do vášho vrtu to pravé, kontaktujte nás. Za 30 rokov pôsobenia na trhu sme získali s čerpadlami do vrtu mnoho skúseností a radi pomôžeme nájsť vhodné riešenie aj vám.