Odporúčaný postup tvorby rozsiahlych systémov ZigBee siete pre systém inteligentného vykurovania Siemens Connected Home

Limity systému Siemens Connected Home

Počet miestností na jednu domácnosť: max. 40
Počet používateľov na jednu domácnosť: max. 50
Počet domácností na jeden účet: max. 50
Počet prístrojov na jednu miestnosť: max. 40
Počet prístrojov na jednu spínaciu jednotku (vo funkcii opakovača): max. 8 (od FW verzie 20007)
Počet opakovačov signálu za sebou od Zigbee routeru: max. 3

Inštalácia rozsiahleho systému Zigbee siete

Pri inštalácii systému a vytváraní ZigBee siete odporúčame k zabezpečeniu jej stability postupovať nasledovne:

  1. Nainštalujte prístroje v budove:
  2. Začnite s pripájaním prístrojov:

Topológia Siemens Connected Home

Topológia systému Siemens Connected Home

Ak sa v mobilnej aplikácii koncové zariadenie nepripojí k ZigBee routeru, môže byť potrebné pridať ďalšiu spínaciu jednotku medzi zariadenie a ZigBee router, aby fungovala ako opakovač signálu.

Príklad návrhu systému inteligentného vykurovania Siemens Connected Home

Príklad topológie Siemens Connected Home

Poznámka: Maximálny dosah signálu sa meria v vnútornom otvorenom priestore.

Preskúmať ponuku inteligentného vykurovania Siemens Connected Home