Príslušenstvo pre servopohony

Montáž servopohonov by mali prevádzať odborné firmy a pri montáži je potrebné dodržať tiež zákonné predpisy a normy. Pri splnení týchto podmienok potom inštalácia väčšiny výrobkov je relatívne jednoduchá. Zákazníci e-shopu bola.sk môžu využiť montážne príslušenstvo, ktoré vyrába firma Belimo pre konkrétne servopohony.

Tu je potrebné pamätať na to, že nie každý servopohon možno nasadiť na každý ventil, a preto teda existuje celý rad adaptérov. Bola.sk ponúka celé montážne sady - napríklad montážne sady ESBE pre použitie nových servopohonov radu ARA600 na staršie typy ventilov 3G nebo 3MG. Adaptér Bola MK VRG-LF se hodí pre pripojenie vzduchotechnických servopohonov Belimo k armatúram ESBE radu VRG. Podľa priania zákazníka je možné nechať vyrobiť aj špeciálne adaptéry pre ventily rôznych ďalších výrobcov.

Do výbavy rôznych prevedení servopohonov patria tiež koncové spínače, pomocou ktorých možno overiť polohu servopohonu. Koncový spínač býva jeden, alebo môžu byť dva – koncový a počiatočný. „Koncáky“ môžu byť buď vstavané alebo prídavné.

Koncový spínač nezaznamenáva konkrétnu polohu, ale ich princíp je v tom, že keď sa pohon dostane do koncovej polohy (napríklad OPEN), môže sa zapnúť svetelná signalizácia či spustiť uzatváranie ďalšieho pohonu. Koncové spínače teda plnia funkciu jednoduchej a rychlej spätnej väzby pre obsluhu.

V príslušenstve k servopohonom nájdete aj potenciometre, ktoré dávajú spätnú väzbu o konkrétnej polohe pohonu. Pričom vlastné otáčanie pohonu posúva jazdcom potenciometra po odporovej dráhe, čo má za príčinu zmenu elektrického odporu. Tá je potom merateľná alebo vyobrazená na externom displeji.

Zariadenia na ručné ovládanie polohy servopohonu (zvyčajne spojité riadením pomocou napätia od 0 do 10 V - teda od 0 do 100%) sa nazývajú vysielače polohy. Pri ich výbere je dôležitým ukazovateľom odpor jednotlivých výrobkov. Vysielač polohy Belimo SGF 24 je napríklad vhodný pre celý rad servopohonov.

Pokračujte na ponuku príslušenstva pre servopohony v e-shope