Topológia a príklady použitia systému inteligentného vykurovania Siemens Connected Home

ZigBee router GTW100ZB Siemens Connected Home je nevyhnutný pre všetky prípady použitia. V niektorých prípadoch môže byť potrebné použiť i bezdrôtové reléové spínacie jednotky RCR110.2ZB fungujúce ako opakovače signálu, aby bola zabezpečená stabilita ZigBee siete.

Pohony radiátorového ventilu bez ovládania kotla

Zdroj tepla: Komunálna alebo centrálna kotolňa v objekte, prípadne diaľkové vykurovanie
Topný systém: teplovodné radiátory
Instalované prístroje Connected Home: Pohony ventilu radiátora SSA911.02ZB
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla: Všetky miestnosti sú riadené nezávisle.
Varianty prevedenia:

 • Jedna miestnosť môže mať pripojených viac radiátorových pohonov.
 • Pridaním spínacej jednotky možno zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.

Topológia Siemens Connected Home

Pohony radiátorových ventilov s ovládaním kotla (alebo zónového ventilu alebo tepelného čerpadla)

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Teplovodné radiátory
Instalované prístroje Connected Home: Pohony ventilu radiátora a spínacia jednotka
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla: Pohony radiátorových ventilov vysiela požiadavku na teplo do spínacej jednotky, ktorá ovláda kotol. Všetky miestnosti sú riadené nezávisle.
Varianty prevedenia:

 • Jedna miestnosť môže mať pripojených viac radiátorových pohonov.
 • Spínacia jednotka umožňuje zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.

Topológia Siemens Connected Home

Vykurovanie riadené termostatom umiestneným v referenčnej miestnosti

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Teplovodné radiátory
Instalované prístroje Connected HomeDrôtový termostat RDZ100ZB alebo bezdrôtový termostat RDZ101ZB a spínacia jednotka (ak je inštalovaný RDZ101ZB)
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla: Všetky miestnosti sú vykurované podľa teploty v referenčnej miestnosti.
Varianty prevedenia:

 • Termostat sa pripája buď priamo k kotlu alebo ovláda kotol pomocou bezdrôtovej spínacej jednotky termostatu.
 • Pridaním spínacej jednotky možno zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.

Topológia Siemens Connected Home

Kombinácia termostatu a pohonov radiátorových ventilov

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Teplovodné radiátory
Instalované prístroje Connected HomeDrôtový termostat RDZ100ZB alebo bezdrôtový termostat RDZ101ZBpohony radiátorových ventilov a spínacia jednotka (ak je inštalovaný RDZ101ZB)
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla: Všetky alebo niektoré radiátory sú vybavené pohonom radiátorových ventilov, okrem tých v referenčnej miestnosti.
Varianty prevedenia:

 • Kotol je ovládaný priamo drôtovým prevedením termostatu (RDZ100ZB). V tomto prípade nemôžu radiátorové pohony priamo požadovať teplo z kotla. Kotol je riadený len podľa potreby tepla v referenčnej miestnosti.
 • V prípade bezdrôtového termostatu (RDZ101ZB) je kotol ovládaný spínacou jednotkou.
  • Pokud je spínacia jednotka v mobilnej aplikácii nakonfigurovaná ako spínacia jednotka termostatu, je kotol riadený podľa potreby tepla v referenčnej miestnosti.
  • V prípade bezdrôtového termostatu (RDZ101ZB), ku ktorému nie je pripojená spínacia jednotka nastavená ako spínacia jednotka termostatu, nie je možné samostatné ovládanie danej miestnosti.
  • Spínacia jednotka dokáže riadiť prípravu teplej vody na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.

Topológia Siemens Connected Home

Zóny riadené viacerými termostatmi

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Zóny s teplovodnými radiátormi riadenými zónovými ventilmi
Instalované prístroje Connected HomeDrôtové termostaty RDZ100ZB a spínacia jednotka
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla: Každá zóna je nezávisle riadená samostatným termostatom. Kotol sa zapne, keď spínacia jednotka obdrží požiadavku na teplo z ľubovoľného termostatu.
Varianty prevedenia:

 • Spínacia jednotka umožňuje zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.
 • Drôtové termostaty možno nahradiť bezdrôtovými termostatmi spojenými so spínacimi jednotkami nastavenými ako spínacia jednotka termostatu.

Topológia Siemens Connected Home

Zóny s podlahovým vykurovaním

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Podlahové vykurovanie
Instalované prístroje Connected HomeDrôtové termostaty RDZ100ZB a spínacia jednotka
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla:

 • Každá miestnosť je riadená termostatom, ktorý ovláda ventil slučky podlahového vykurovania.
 • Každá miestnosť môže byť riadená samostatne.
 • Kotol sa zapne, keď spínacia jednotka obdrží požiadavku na teplo z ľubovoľného termostatu.

Varianty prevedenia:

 • Spínacia jednotka umožňuje zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.
 • Drôtové termostaty možno nahradiť bezdrôtovými termostatmi spojenými so spínacími jednotkami nastavenými ako spínacia jednotka termostatu.

Topológia Siemens Connected Home

Kombinácia podlahového vykurovania a radiátorov

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Kombinácia teplovodných radiátorov a podlahového vykurovania
Instalované prístroje Connected HomePohony radiátorových ventilov, drôtový termostat RDZ100ZB a spínacia jednotka
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla:

 • Všetky radiátory sú osadené pohonmi termostatických ventilov a podlahové vykurovanie zónovými ventilmi slučiek podlahového vykurovania ovládanými termostatmi.
 • Miestnosti sú riadené nezávisle.
 • Kotol je riadený spínacou jednotkou, ktorá zohľadňuje potrebu tepla ako pohonov radiátorových ventilov, tak i termostatov. 

Varianty prevedenia: Spínacia jednotka umožňuje zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.

Topológia Siemens Connected Home

Systém s radiátormi pod krytom

Zdroj tepla: Kotol, tepelné čerpadlo
Topný systém: Teplovodné radiátory, teplovodné radiátory s krytmi
Instalované prístroje Connected HomePohony radiátorových ventilov, drôtový termostat RDZ100ZB a spínacia jednotka
Regulácia priestorovej teploty a riadenie kotla:

 • Snímanie teploty na zakrytom radiátore nie je presné.
 • Odporúča sa použiť drôtové prevedenie termostatu, ktorý bude ovládať termoelektrický pohon radiátorového ventilu.
 • Kotol je ovládaný spínacou jednotkou. Tá zohľadňuje potrebu tepla ako pohonov radiátorových ventilov, tak termostatov.

Varianty prevedenia: Spínacia jednotka umožňuje zapnúť/vypnúť prípravu teplej vody ručne alebo na základe časových programov nastavených v mobilnej aplikácii.

Topológia Siemens Connected Home

Vybrať vhodné prvky systému Siemens Connected Home