Ako filtrovať dažďovú vodu

Pokiaľ vlastníte rodinný dom alebo chatu, máte priamo na streche zdroj kvalitnej úžitkovej vody. Stačí ju iba zachytávať do nádrže a vhodne filtrovať. Jednoduchý systém na zber, úpravu a uchovávanie dažďovej vody vám môže priniesť úspory až 40 EUR  mesačne, vyriešiť problém so suchom na záhrade, a navyše tak prispejete k ochrane zdrojov pitnej vody.

Prečo využívať dažďovú vodu

Recyklácia dažďovej vody má hneď tri výhody:

  1. S ohľadom na stále väčšie sucho v ČR môžete vďaka dažďovke lepšie hospodáriť so vzácnymi zdrojmi pitnej vody.

  2. Dažďová voda je úplne zadarmo, a preto prináša nemalé úspory, najmä majiteľom záhrad. Kvôli suchu sa zrážky horšie vsakujú do pôdy a väčšina vody zo záhrady odtečie. Dažďovú vodu v nádrži ale môžete využívať ešte týždne po daždi.

  3. Pokiaľ budete zalievať záhradku dažďovou vodou, odvďačí sa vám bohatšou a chutnejšou úrodou. Dažďová voda je totiž pre rastliny oveľa prirodzenejšia a zdravšia ako chlórovaná voda z radu.

A aké má recyklovaná dažďová voda využitie? Ideálne je samozrejme na zalievanie záhrady, ale po vhodnej úprave a filtrácii ju môžete využiť aj v domácnosti ako úžitkovú vodu. Môžete s ňou splachovať WC, prať bielizeň, využiť ju na upratovanie a po dôkladnejšej úprave dokonca aj na osobnú hygienu.

Ako filtrovať dažďovú vodu

Existuje hneď niekoľko stupňov a metód filtrácie dažďovej vody. Výber filtrov by sa mal odvíjať najmä od umiestnenia nádrže, účelu využitia dažďovej vody a taktiež od toho, či budete vodu privádzať do rozvodov v domácnosti.

Dažďová voda nájde široké uplatnenie nielen na záhrade.

Filtrácia dažďovej vody určenej iba na zalievanie

Prvý stupeň filtrácie, teda zachytenie väčších nečistôt zo strechy ešte pred vtokom do nádrže, je nevyhnutný vždy. Ďalšia úprava vody sa odvíja od toho, či je nádrž na dažďovú vodu podzemná alebo nadzemná – teda či sa voda čerpá čerpadlom alebo nie.

Na odkvapový zvod sa inštaluje tzv. filtračný kôš, ktorý zachytí najväčšie nečistoty, najmä lístie, hmyz, vtáčí trus a ďalšie. Tieto nečistoty by totiž v nádrži hnili a znehodnotili by vodu. Filtračné koše obsahujú nádobu, v ktorej sa tieto nečistoty zachytávajú a ktorú treba pravidelne vysypávať.

Pri zachytávaní dažďovej vody je vhodné na samotné odkvapy inštalovať aj lapač lístia, teda mriežku, ktorá zabráni týmto nečistotám do odkvapu vôbec vniknúť. Pokiaľ vodu používate iba na zalievanie záhrady a z nádrže ju nečerpáte čerpadlom, mnohokrát tento spôsob filtrácie stačí.

Vodu z podzemnej nádrže na dažďovú vodu je však nutné čerpať čerpadlom. Aby sa čerpadlo na dažďovú vodu nepoškodilo vplyvom menších častíc, ktoré nezachytia filtračný kôš, je nutné ho opatriť filtrom jemných mechanických nečistôt.

Filtrácia dažďovej vody do domácnosti

Pokiaľ chcete dažďovku využívať aj v domácnosti, je nutné zvoliť efektívnejší spôsob oddelenia väčších mechanických nečistôt, filtračný kôš v tomto prípade nestačí. V podzemných nádržiach na dažďovú vodu sa najčastejšie používa filtračná šachta, ktorá nečistoty odvádza do kanalizácie. Výhodou teda je, že nemusíte zachytené nečistoty nijako odstraňovať.

Na čerpanie vody sa okrem ponorného čerpadla v nádrži používa komplexné zariadenie na využitie dažďovej vody, ktoré sa umiestňuje do objektu. To privádza vodu z nádrže a ďalej ju distribuuje do rozvodov v objekte. V tejto fáze by voda mala byť tiež upravená viacstupňovou filtráciou. Ovšem pozor, táto voda je aj po úprave úžitková, a preto musíte mať vždy oddelené rozvody na pitnú vodu a recyklovanú dažďovú vodu.

Metódy filtrácie a úpravy dažďovej vody

Dažďová voda obsahuje chemické škodliviny z okolitého prostredia, mechanické častice a biologické nečistoty. Spôsob filtrácie dažďovej vody je teda nutné zvoliť s ohľadom na plánované využitie vody v domácnosti.

Mechanická filtrácia

Na zalievanie a splachovanie WC dažďovou vodou vám postačí filter mechanických nečistôt s jemným sitkom. Tieto drobné častice by totiž mohli poškodiť čerpadlo, rozvody aj sanitárnu techniku.

Uhlíkový filter

Chemické a biologické znečistenie odstráni vodný filter s aktívnym uhlím. Aktívne uhlie má vďaka svojej poréznej štruktúre a výnimočným vlastnostiam schopnosť zachytiť naozaj široké spektrum látok, nie je však stopercentne účinné proti všetkým druhom škodlivín.

Kombinovaný filter

Dažďová voda filtrovaná cez kombinovaný mechanický a uhlíkový filter je vhodná nielen na zalievanie a splachovanie WC, ale aj na upratovanie a pranie. Pokiaľ zvolíte uhlíkový filter aj v prípade splachovania WC, nemusíte sa obávať nevzhľadných povlakov na toalete, ktoré vznikajú práve kvôli mikroorganizmom.

Filter na dažďovú vodu Honeywell s predfiltrom, mechanickým filtrom a uhlíkovým filtrom.

Ďalšie špecifické vodné filtre

Ak chcete dažďovú vodu využiť aj na osobnú hygienu, je vhodné si najskôr urobiť rozbor vody a na základe výsledkov zvoliť dôkladnejšiu filtráciu, často aj dezinfekciu. Niektoré škodliviny a mikroorganizmy môžu aj v malom množstve dráždiť pokožku a sliznice a spôsobovať zdravotné problémy.

Je možné dažďovú vodu konzumovať?

Dažďová voda upravená mechanickým a uhlíkovým filtrom v žiadnom prípade nie je pitná. Nie je možné ju preto použiť na priamu konzumáciu ani na varenie. Hoci existujú metódy úpravy dažďovej vody na pitnú, ide o veľmi nákladné systémy, ktorých obstaranie nie je finančne návratné.

Na pitie a varenie však spotrebujeme iba 2 percentá vody. Na ostatné účely môžete využiť alternatívne zdroje vody a ušetriť tak nielen peniaze, ale aj životné prostredie.