Honeywell Evohome dokáže riadiť aj poslednú generáciu kotlov OpenTherm, zaisťujúc presné riadenie teploty. Tým Honeywell Evohome získal najvyššie možné ErP hodnotenie pre regulačné termostaty, triedy VIII.

OpenTherm je názov pre formu komunikácie medzi modulom centrálneho vykurovania a izbovými termostatmi. OpenTherm protokol nastavuje pravidlá ako medzi sebou má modul a termostat komunikovať a odovzdávať si informácie. Ak nainštalujete OpenTherm kotol a OpenTherm termostat (napríklad Honeywell Evohome a R8810A1018 OpenTherm modul) bude termostat riadiť presnú teplotu vody Vášho kotla a nepretržite udržiavať teplotu na tej najefektívnejšej úrovni. V porovnaní s klasickým Zap./Vyp. vykurovacím systémom (dokonca aj TPI riadené systémy), voda v kotle je vždy určená fixnou prednastavenou teplotou - čo nie je moc efektívny spôsob riadenia kotla.

Bežný spôsob riadenia kotla je jednoduché zapnutie a vypnutie v určenom časovom intervale. OpenTherm umožňuje presnejšie ovládanie skrze riadenie plynového ventilu. To umožňuje množstvo tepla, poskytované kotlom, spĺňať variabilnejšie požiadavky. Redukovaním teploty toku na výstupe z kotla, OpenTherm modulácia zlepšuje účinnosť kotla udržovaním nízkej výstupnej teploty po dlhšie intervaly. To zaisťuje, že je viac tepla vo výmenníku na kondenzačných teplotách.

Pre lepšie pochopenie ako OpenTherm funguje - príklad z každodenného života:

Predstavte si dve autá, ako stoja vedľa seba na semaforoch. Keď sa ukáže zelená, jedno auto zrýchľuje ako najviac dokáže, druhé zrýchľuje plynulo a citlivo. Vo chvíli, keď dorazia k ďalším semaforom, citlivý vodič dostihol prvého vodiča, ale spotreboval podstatne menej paliva a tým ušetril peniaze. Bohužiaľ rýchle auto nijako nebenefitovalo z agresívnejšej jazdy, pretože sú obaja opäť v rovnakej pozícii. V tomto prípade je rýchly vodič zastúpený klasickým On / Off riadiacim systémom a citlivý a efektívny vodič riadením OpenTherm.

  • Zvyšuje efektivitu vykurovacieho systému a znižuje náklady
  • Schopnosť vzdialeného riadenia kotla umožňuje budúce začlenenie do vzdialeného riadenia vykurovacieho systému
  • extra funkcie
  • žiadne batérie
  • Zvyšuje životnosť kotla
  • Pripravenosť pre budúce rozšírenie
  • Zariadenia sú jednoduché na inštaláciu (vo väčšine prípadov podobné ako u existujúcich On / Off zariadení)
  • Bez nutnosti konfigurácie
  • Poskytuje informácie o stave na displeji
  • Znižuje účty za energie

OpenTherm nie je kompatibilný so všetkými kotlami. Odporúčame si vždy skontrolovať kompatibilitu u výrobcu Vášho kotla. OpenTherm nie je kompatibilný s nekondenzačnými kotlami. Tu si môžete stiahnuť kompletný zoznam kompatibilných OpenTherm kotlov.

OpenTherm nemôže pracovať s bežnými napätiami. Preto OpenTherm izbové termostaty nemajú spínače. Namiesto nich majú senzor, ktorý posiela signál do kotla. Vďaka tomu je možné ovládať boiler efektívnejšie. Preto nemôže OpenTherm pracovať s bežnými kotlami.

Široká ponuka Honeywell Evohome v e-shope